Strona główna > Nowości & wiedzy > Treści

Obszary zastosowań

Nov 18, 2015

Obszary zastosowań
Wysoka temperatura filtracji

Worki filtracyjne są ostatnią barierę dla ochrony środowiska z litego pollutantsmore
Odzież ochronna

Odzież ochronna jest ostatnią barierę do ochrony strażaków z flamesmore
Szczeliwa plecione

Szczeliwa plecione są ostatni bariera zapobiegająca leakagesmore
Materiał izolacyjny

Materiał izolacji upewnij się, że gorące i zimne środowiskach mogą być generowane z niskiej energii inputmore
Przemysł elektroniczny

Właściwości elektryczne poliimidy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ic
Inżynierii materiałów

Wyjątkowe właściwości termiczne i mechaniczne poliimidy zapewnienia prawidłowego funkcjonowania machinesmore
Separacji gazu

Rodzina produktów obejmuje różne systemy membranowe do separacji gazu dla różnych applicationsmore