SolverPI proszek 2600

Nazwa produktu: Formowanie wtryskowe proszku (specjalnie do tarczy diamentowej) termoutwardzalnych poliimidu nr: 2600 SolverPI-proszek...

Szczegóły produktu

Nazwa produktu: Termoutwardzalnych poliimidu formowanie proszku

(Specjalnie dla tarczy diamentowej)

Nr: SolverPI proszek 2600

DANE TECHNICZNE:

Gęstość: 1.3 g / sześcienny milimetr

Wielkość cząstek średnia: 30-40 µm

Punktów mięknienia: ℃ 110 - 150 ℃

Kolor: żółty

Temperatura utwardzania: 230 ℃

Martin's odporność na ciepło: 260 ℃

Nasiąkliwość: 0,2 - 0,3%

Aplikacji: Zastosowanie do tarczy, szczególnie nadaje się do suchych produktów mielenia diamentowej.

Zapytanie