TPER SolverPI monomeru

Przygotowaniu ważnych surowców termoplastycznego poliimidu, używane do elastycznych obwodów drukowanych zarządu topliwych klejów, samoprzylepna folia i folią miedzianą, można również dla bismaleimide zaostrzenia modyfikacji.

Szczegóły produktu

Nazwa produktu:benzen 1,3-bis (4-aminophenoxy)

Skrót nazwy:TPE-R

Nr pozycji:TPER SolverPI monomeru

Nr CAS: 2479-46-1

Masa cząsteczkowa: 292.33

Temperatura topnienia: 115118

Wygląd:Biały proszek

Czystość: 99.0%

Główne zastosowanie:

Przygotowaniu ważnych surowców termoplastycznego poliimidu, używane do elastycznych obwodów drukowanych zarządu topliwych klejów, samoprzylepna folia i folią miedzianą, można również dla bismaleimide zaostrzenia modyfikacji.

Struktura:

Zapytanie